CYKLING – ”LÆBORG BIKERS”
Onsdag 5. April kl 17

Vi kører nu – vil du være med – til cykling i LG&U.

Ideen er, at vi:
• Kører under LG&U for 150 kr. fra APR – NOV – alt efter vejret.
• Mødes onsdag kl. 1700 ved Forsamlingshuset – dog ikke, hvis det regner.
• Vi koordinerer træningen alle andre dage via en SMS – liste eller efter aftale.
• Kører sammen efter interesser og forudsætninger.
• Blander træning og socialt samvær.
• Starter sæsonen roligt G= 25 – 28 km/t. og øger derefter intensiteten til omkring G= 30 – 32 km/t.
• Planlægger en rute sammen i gruppen fra gang til gang.
Eksempelvis: 30-40 km eller 40-60 km alt efter lyst, træningsbehov samt vind og vejr.
• Gennemfører turen i et tempo, der passer til gruppen – og hvor vi hjælper hinanden.
• Kører med i cykelløbet ved Læborg Sportsfest.
• Deltager i motionscykelløb efter egen lyst og interesse.

Kom og vær med fra onsdag d. 05 april kl. 17 ved Forsamlingshuset.

Spørgsmål kan rettes til Finn på 3074 7676.