BØRNEATTESTER I LG&U

Formålet med en børneattest for en person er at sikre, at voksne, der er beskæftiget – som frivillig eller ansat – ikke har været straffet for overgreb på børn.

LG&U har derfor en policy og procedure for håndtering af børneattester, da er et lovkrav.

Proceduren kræver, at alle personer i LG&U – ledere og trænere – der er beskæftiget med børn og unge under 15 år, skal have foretaget en forespørgsel hos Det Centrale Kriminalregister gennem en udarbejdet en børneattest. Det gælder også alle i bestyrelsen, selvom ikke alle har umiddelbar kontakt med børn.

Enhver ny leder, træner eller bestyrelsesmedlem vil altså altid få foretaget dette tjek og efterfølgende hvert 2. år, såfremt vedkommende fortsat er aktiv i LG&U.