Lån og leje af Klubhuset

  • Klubhuset samt inventar stilles vederlagsfrit til rådighed for LG&Us bestyrelsesmedlemmer henset til det frivillige arbejde, der ydes i foreningen.
  • Klubhusets inventar kan kun udlånes og fjernes fra klubhuset af foreningens ledere gennem et bestyrelsesmedlems medvirken. Inventaret skal returneres til klubhuset 1. arbejdsdag efter udlånet eller efter aftale med et bestyrelsesmedlem.
  • Klubhus med inventar stilles vederlagsfrit til rådighed for LG&Us medlemmer, såfremt aktiviteten foregår i klubhuset og omhandler aktiviteter, der ligger inden for LG&Us normale idrætsvirksomhed.
  • Klubhus med inventar stilles vederlagsfrit til rådighed til mødeaktiviteter for andre foreninger og råd i Læborg Sogn, såfremt mødet foregår i klubhuset.
  • Klubhus med inventar kan udlejes til alle medlemmer til private formål via bestyrelsen for kr. 500,00 pr. døgn, såfremt der ikke deltager flere end 25 personer i den påtænkte aktivitet. Er der mere end 25 personer henvises til Læborg Forsamlingshus.
  • Er forsamlingshuset optaget kan klubhus med inventar udlejes til mere end 25 personer. Inventaret må ikke fjernes fra klubhuset.