Personoplysninger i

Læborg Gymnastik og Ungdomsforening

 

Vi anvender følgende systemer: Conventus og “køb kontorhænder” via DGI Sydvest.
Hvordan er vores privatlivspolitik gjort lettilgængelig? LG&Us hjemmeside lgu.dk

 

Persondata som registreres Navn, fødselsdag, adresse, telefon, mobil, e-mail, køn, kampresultater i visse sammenhænge.
Persondatatyper som findes i systemet Almindelige personoplysninger.
Med hvilket formål behandles oplysningerne Almindelig administration af LG&U.
Hvem har adgang til oplysningerne Alene personer der har adgang til Conventus som uddannet administrator.
Slettefrist for persondata (angiv antal år og kriterier) Via Conventus – systemet op til 5 år.
Sker der videregivelse af data fra systemet – hvis ja til hvem Relevante oplysninger fra administratorerne til LG&Us bestyrelse, ledere, trænere/instruktører og medlemmer.
Andet relevant Børneattester indhentes alene via LG&Us formand.