LG&U KLUBHUS BLIVER MINDST 20 ÅR

 

Så klubhuset har tjent os alle godt her i “Sognet” og skabt plads til fællesskab, glæde og højt humør, ligesom motion, samvær og sundhed har været rammen om klubhuset uanset alder.

Klubhuset har nu brug for din hjælp til den årlige vedligeholdelse, så det også fremover stråler og betjener os alle på bedste vis.

Derfor gennemfører LG&U en fælles arbejdsdag lørdag den 16. JUN 2018, kl. 08 – 15.

Vi håber, at du har lyst til at være med. Alle kan deltage, og om du deltager hele dagen eller kun et par timer – det bestemmer du selv.

Arbejdsdagen vil samtidig give mulighed for fællesskab og socialt samvær, idet der vil blive forberedt fællesspisning med mad og drikke til alle, der møder op.

Tentativ tidsplan. 

0800: Vi mødes og deles op på de forskellige opgaver.

0930: Fælles kaffebord.

1130: Frokost.

1400: Eftermiddagskaffe.

1500: Arbejdsdagen slutter.

Opgaver. 

Småreparationer, maling og vinduespudsning samt forberedelse af kaffe, mad og drikke,

Vi håber, at I vil give en hånd med, så klubhuset fortsat kan virke til gavn for os alle, ligesom vi samtidig får os en hyggelig arbejdsdag til.

Tilmelding:

Af hensyn til spisningen bedes alle tilmelde sig til arbejdsdagen på mail:

kifimail@gmail.com eller ring/SMS på 3074 7676 senest torsdag den 14. juni 2018 om aftenen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen