Bestyrelsen har konstitueret sig pr. 12. marts 2020

Se bestyrelsen og deres ansvarsområder

 

 Bestyrelsen Funktion Udvalgsposter Øvrige opgaver
Finn Pauli Nielsen

(3074 7676)

Formand Fitness.

Løb og gang

LG&U repr. i Multihusets bestyrelse.

Leder af sportsfestudvalget.

Referent

Percy Nissen

(27211364)

Næstformand Badminton og

petanque

LG&U repr. i Multihusets bestyrelse.

Sportsfestudvalget

Anne Louise Hartebeck

(2168 4057)

Gymnastik Sportsfestudvalget
Christian Poulsen

(3013 8808)

Fodbold, senior Sportsfestudvalget
Brian Kodal Hansen

(4099 5534)

Fodbold, junior.

Cykling

Sportsfestudvalget
Liselotte Hansen

(4055 8199)

Håndbold, senior og junior Sportsfestudvalget
Mariane Søvang

(4031 4123)

Tennis Sportsfestudvalget

Klargøring af tennisbanen

Christina Lorentzen, CL

(2536 1110)

Kasserer CONVENTUS, administrator
Susanne Wamsler 1. suppleant
Troels Thomsen 2. suppleant  

 

Flemming Poulsen Revisor
Lene Pedersen Revisor

LG&U budget- og regnskabsfunktion gennemføres fortsat i et snævert samarbejde mellem Christina som LG&U daglige kasserer og Marlene Søndergaard, DGI SV som bogholder samtidig med, at LG&U anvender CONVENTUS som foreningens administrative system.

Hans L. Andersen og Thomas Kou indgår desuden i sportsfestudvalget og løser væsentlige opgaver heri.

Heidi Kodal Hansen driver LG&U hjemmeside samt facebook-siden.