Kære læborgere

Statsministeren meddelte i går, at Danmark fortsat er lukket ned til efter påske, hvor der åbnes op igen på et par enkelte områder.

Det gælder dog ikke foreningslivet og store fælles aktiviteter, der må forvente, at der tidligst sker ændringer fra august, hvis alt går tilfredsstillende og hver enkelt lever op til de regler, der er fastlagt.

 

LG&U følger naturligvis stadig de påbud, der gives af myndighederne, men vil samtidig arbejde for at minimere de negative følgevirkninger som coronakrisen har påført foreningen.

 

For LG&U betyder det, at:   

  • Al træning, kampe og konkurrencer i LG&U regi forbliver lukket indtil mandag den 11. maj 2020.
  • LG&U medlemmers brug af Multihuset ikke er tilladt frem til samme dato.
  • Bestyrelsesmøder og koordinationsmøder i LG&Us afdelinger kan afholdes efter påske, såfremt der maksimalt deltager 10 personer og afstands- og hygiejnekravene kan efterleves. Det er dog den enkelte, der suverænt afgør om de ønsker at deltage sådanne møder.

 

LG&U vil løbende holde alle medlemmer orienteret om situationens udvikling.

BESTYRELSEN