Kære læborgere

 

LG&U har på et bestyrelsesmøde i går drøftet foreningens situation som følge af coronakrisen og den for alle meget uvante situation.

Der er forskellige tegn på, at vi meget langsomt er på vej tilbage til mere normale tilstande med en begrænset og forsigtig åbning af skolerne og mindre dele af de små erhvervsdrivende.

Men udsigten til en mere langsigtet normalisering, hvor vi igen kan gennemføre større arrangementer, må forventes at trække ud til tidligst en gang i efteråret, da der ikke findes midler  til en effektiv bekæmpelse af coronavirussen.

Samtidig har DGI og DIF i går justeret deres anbefaling for udendørs aktiviteter, således at golf- og tennisaktiviteter nu kan gennemføres, såfremt de generelle anbefalinger og en række særlige spilleregler omkring hygiejne og rengøring af rekvisitter overholdes, så smittespredning minimeres mest muligt.

 

LG&U følger naturligvis fortsat de påbud og anbefalinger, der gives af myndighederne og de store idrætsorganisationer, men vil samtidig arbejde for at minimere de negative følger, som coronakrisen påfører foreningen.

 

For LG&U betyder det, at:   

  • Læborg Sportsfest 2020 nu er aflyst, da udsigten til en normalisering inden august vurderes meget usandsynlig, ligesom planlægning og tilrettelæggelse er yderst vanskelig, da det ikke er muligt at få aftaler i stand med de nødvendige samarbejdspartnere på nuværende tidspunkt.
  • LG&U tennis kan starte på tennisbanen, så snart de stillede krav til hygiejne m.m. er på plads. Interesserede kan kontakte Mariane Søvang, mobil 4031 4123 for at få yderligere information.
  • Al øvrig træning, kampe og konkurrencer i LG&U regi forbliver fortsat lukket indtil mandag den 11. maj 2020, og LG&U medlemmers brug af Multihuset er fortsat ikke tilladt frem til samme dato.
  • LG&U økonomiske situation i år tegner dårligt, da der generelt ikke er indtægter, men fortsat en del faste omkostninger, der skal betales.

 

LG&U vil løbende holde alle medlemmer orienteret om situationens udvikling.

BESTYRELSEN