Kære læborgere.

Det går heldigvis fremad – selv om det kan føles noget langsomt – men hellere det, end vi skal tilbage igen.

Myndighederne lemper stille og roligt, så vi får flere og flere muligheder. Det er dejligt, men afstands- og hygiejnekravene er fortsat gældende især ifm. kredsløbskrævende og idrætter med kropskontakt.

LG&U følger fortsat udviklingen tæt, og følger DGI og specialforbundenes retningslinjer.

For LG&U betyder det lige nu, at:   

  • LG&U tennis kører på fuld tryk på vores flotte bane iht. de særlige krav. Det er dejligt at se.
  • Petanque og Idræt om Dagen, sommer kan starte, såfremt holdene følger de af Dansk Petanque Forbunds anviste retningslinjer.
  • Fodbold, senior og junior afventer opstart foreløbig til den 08. juni 2020, da alle kampe er aflyst, og LG&U finder, at de retningslinjer, som Dansk Boldspil Union nødvendigvis har måttet fastsætte, stiller så store krav til organisering og beskyttelse, at fodboldspillet ikke kan gennemføres på en måde, der er sjovt, inspirerende og trænende for den enkelte.
  • Motionsløb er fortsat åben, men opstart af fællestræning afventer, at myndighederne hæver antalskravet til over 10 personer – forventeligt fra 08 . juni 2020.
  • LG&U vil deltage i DGIs “Virtuel Stafet 2020 – SAMMEN – hver for sig” den 23. maj 2020. Alle i Læborg Sogn kan deltage ved at gå, løbe eller cykle, og du starter selv hjemmefra, når det passer dig. Se nærmere detaljer på lgu.dk, vores facebookside og plakaten herunder
  • Al indendørs træning og træning med kropskontakt i LG&U regi forbliver fortsat lukket indtil mandag den 08. juni 2020, og LG&U medlemmers brug af Multihuset er fortsat ikke tilladt frem til samme dato.

 

LG&U vil løbende holde alle medlemmer orienteret om situationens udvikling.

 

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN