Kære læborgere

Det går stadig fremad og myndighederne har pr. 08. JUN igen lempet de daglige begrænsninger.

LG&U har iværksat alle aktiviteter under fortsat hensyn til afstands- og hygiejnekravene, der fortsat er gældende, så vi tager hensyn til hinanden og ikke risikere et tilbageslag.

Det ville være rigtig bekymrende.

LG&U følger nøje DGI og især specialforbundenes retningslinjer.

 

For LG&U betyder det lige nu, at:   

  • LG&Us aktiviteter gennemføres efter specialforbundnes særlige retningslinjer for den enkelte aktivitet, der har til formål at mimere risikoen for den enkelte deltager og holdene.
  • LG&Us medlemmer skal følge ledernes og trænernes anvisninger, så vi til stadighed lever op til kravene og fortsat viser hensyn til hinanden.
  • LG&Us klubhus kan igen anvendes, såfremt afstandskravet på 1 m og hygiejnekravet efterleves.
    Håndsprit vil være til rådighed i klubhuset.
  • Multihuset inkl. omklædningsrum kan anvendes i LG&U regi fra den 11. JUN.
    Håndsprit vil være til rådighed i Multihuset.

 

Pas på hinanden – sammen klarer vi den!

 

LG&U vil løbende holde alle medlemmer orienteret om ændringer.

 

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN