LG&Us RETNINGSLINJER FOR INDENDØRS TRÆNING 2020/21 IFM. CORONASITUATIONEN

 

 For at minimerer risikoen for coronasmitte skal alle i LG&U følge disse retningslinjer ifm. vintertræningen 2020/21.

 Alle er selv ansvarlige for at desinficere de rekvisitter, de anvender i træningen.

 

 Generelle anvisninger

 • Efter Skole/SFO forventes det, at kontaktflader – rekvisitter, håndtag, ribber, madrasser og andet fælles, der har været anvendt i undervisningen – er rengjorte og desinficerede.
 • Vejen Friskole, Multihuset og LG&U stiller håndsprit til rådighed for deltagerne.
 • Ved tegn på sygdom bliver man hjemme og følger anvisningerne.
 • Hvis der konstateres smitte blandt en eller flere deltagere på et hold, lukkes dette i minimum 14 dage.

Ledere, trænere og hjælpere på holdene

 • Ledere, trænere og hjælpere skal sikre sig at:
  • Deltagerne er bekendt med retningslinjerne for den pågældende idræt/træning.
  • Alle deltagerne på holdene afspritter hænder før og efter træningen.
  • Medvirke til at kontaktflader – rekvisitter, håndtag, ribber, overkant af bander, madrasser og andet fælles, der har været anvendt i træningen – er rengjorte og desinficerede efter træningen, så det er klar til næste hold.

 

Den enkelte deltager

 • Den enkelte deltager er ansvarlig for at:
  • Vise hensyn over for andre deltagere på holdet.
  • Anvende Multihusets omklædningsrum. Brug er under eget ansvar, og der vises hensyn over for andre brugere.
  • Leve op til retningslinjerne for hygiejne og afstand ift. træning indendørs for enkelte idrætsgren.
  • Rengøre de rekvisitter, de selv bruger.
  • Medbringe egen drikkedunk med synligt navn.

NB. Til brugere med familieabonnement
Multihuset må frit benyttes, af alle med familieabonnement, når Multihuset er ledigt – naturligvis under hensyntagen til ovenstående retningslinjer. Det betyder, at alt I rører ved, mens I er der, skal rengøres efterfølgende (husk også dørhåndtag osv.). Børn, der anvender Multihuset uden forældre, skal enten selv være i stand til at gøre rent efter sig eller have hjælp af en voksen.

BESTYRELSEN