Med økonomisk støtte fra Vejen Kommunes ansøgningspulje til mindre anlægsprojekter og DGI’s foreningspulje samt frivillig arbejdskraft er det nu lykkedes petanqueafdelingen i Læborg G&U at få mere lys på banerne.

Vi havde tidligere etableret lys på den ene side af petanquebanerne, men for at kunne bruge banerne optimalt, var vi nødt til at have lys på den anden side også. Det har vi fået ved at rejse to master med dobbeltrettede lamper, så der også kommer lys på tennisbanen, som ligger i umiddelbar tilknytning til petanquebanerne.

Ved etablering af lys på banerne har vi mulighed for at strække sæsonen, træne petanque og tennis om aftenen, ligesom vi vil kunne invitere andre klubber til aftenarrangementer.

Petanqueudvalget glæder sig over anlægget og ønsker at takke alle, der har bidraget med økonomi eller arbejdskraft til projektet.