Kære medlemmer og borgere i Læborg Sogn og omegn.

2020 har været et uventet hårdt år, der har givet store udfordringer og omkostninger for mennesker, familier, hele vores samfund og LG&U – også selv om vi her i sognet og Vejen Kommune har været ramt mere nådigt end mange andre steder i Danmark.

For LG&U har det betydet aflysninger af aktiviteter og hold, ligesom der har være løbende ændringer og store forandringer i gennemførelsen af aktiviteterne i afdelingerne. Alt med det ene formål at minimere smitterisikoen for medlemmerne og borgerne i sognet.

2020 går nu på hæld og efter et meget dystert forår, kan LG&U konstatere, at foreningen kommer ud af året “med skindet på næsen”, selv om det har været ganske udfordrende hele vejen.

Tak for din støtte som medlem, hvilket har gjort, at vi har klaret os gennem vanskelighederne.

En særlig tak til alle de frivillige ledere, instruktører og hjælpere, der har gjort det muligt at gennemføre aktiviteterne trods idelige ændringer og udfordringer.

LG&U ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med ønsket om, at vi alle vil opleve store positive forandringer i 2021 med nye interessante muligheder.

På bestyrelsens vegne

Finn