LÆBORG GYMNASTIK- & UNGDOMSFORENING afholder ordinær generalforsamling

lørdag den 27. februar 2021

i Læborg Forsamlingshus som et led i Læborg Borgerdag

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Beretning om aktiviteter af udvalgsformændene.
  1. Badminton
  2. Cykling
  3. Fodbold: Senior & junior
  4. Fitness (Cross-Gym, Idræt om Dagen)
  5. Gymnastik
  6. Motionsløb.
  7. Petanque
  8. Tennis
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 6. Fremlæggelse af budget for indeværende år.
 7. Behandling af indkomne forslag.
  Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft.
 8. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisorer.
 9. Eventuelt

 

BESTYRELSEN