LÆBORG GYMNASTIK- & UNGDOMSFORENING

afholder ordinær generalforsamling lørdag den 05. juni 2021
i Læborg Forsamlingshus som et led i Læborg Borgerdag

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Beretning om aktiviteter af udvalgsformændene.
 • Badminton
 • Cykling
 • Fodbold: Senior & junior
 • Fitness (Cross-Gym, Idræt om Dagen)
 • Gymnastik
 • Motionsløb
 • Petanque
 • Tennis
 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 2. Fremlæggelse af budget for indeværende år
 3. Behandling af indkomne forslag
  Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft
 4. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisorer
 5. Eventuelt