LÆBORG GYMNASTIK- & UNGDOMSFORENING 

afholder ordinær generalforsamling
lørdag den 26. Februar 2022 i Læborg Forsamlingshus som et led i Læborg Borgerdag

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Beretning om aktiviteter af udvalgsansvarlige
  • Badminton
  • Cykling
  • Fodbold: Senior & junior
  • (Idræt om Dagen)
  • Gymnastik
  • Motionsløb
  • Petanque
  • Tennis
 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 2. Fremlæggelse af budget for indeværende år
 3. Behandling af indkomne forslag
  Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft
 4. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisorer
 5. Eventuelt

 

BESTYRELSEN